terça-feira, 31 de janeiro de 2017

D Man

                                                          Blues Rock
                                                           D Man

segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

The Hoodoo Hounds

                                                            Blues Rock
                                                     The Hoodoo Hounds

sábado, 28 de janeiro de 2017

Alex Leoni & Blue Thieves

                                                             Blues Rock
                                                             Alex Leoni

The Dennis Peters Band

                                                           Blues Rock
                                                   The Dennis Peters Band

Eric Guitar Davis & The Troublemakers

                                                           Blues Rock
                                                       Eric Guitar Davis

quinta-feira, 26 de janeiro de 2017

Gregg Giarelis

                                                          Blues Rock
                                                       Gregg Giarelis
                                                                    
                                                    
                                                

Jack J Hutchinson

                                                              Blues Rock
                                                         Jack J Hutchinson

Belmont Blues Kingz

                                                             Blues Rock
                                                       Belmont Blues Kingz

Jeff Jensen

                                                                Blues Rock
                                                                Jeff Jensen

quarta-feira, 25 de janeiro de 2017

The Steve Lott Band

                                                             Blues Rock
                                                     The Steve Lott Band

domingo, 22 de janeiro de 2017

Anthony 'Big A' Sherrod & The Cornlickers

                                                          Blues
                               Anthony 'Big A' Sherrod & The Cornlickers

Kenny Parker

                                                          Blues Rock
                                                        Kenny Parker

Joel DaSilva & The Midnight Howl

                                                           Blues Rock
                                            Joel DaSilva & The Midnight Howl

sábado, 21 de janeiro de 2017

Roy Buchanan

                                                         Blues Rock
                                                       Roy Buchanan

terça-feira, 17 de janeiro de 2017

Rick Moore

                                                           Blues Rock
                                                           Rick Moore

Roy Buchanan

                                                            Blues Rock
                                                         Roy Buchanan

segunda-feira, 16 de janeiro de 2017

Crís Carcará

                                                            Blues Rock
                                                           Crís Carcará

Dukesy and The Hazzards


                                                              Blues Rock
                                                     Dukesy and The Hazzards

Antonio Bello Blues Band

                                                              Blues Rock
                                                   Antonio Bello Blues Band

sexta-feira, 13 de janeiro de 2017

Lew Jetton

                                                             Blues Rock
                                                             Lew Jetton

Kevin Coco

                                                              Blues Rock
                                                             Kevin Coco

Joe Horn

                                                            Blues Rock
                                                             Joe Horn

quinta-feira, 12 de janeiro de 2017

Dukesy and The Hazzards

                                                           Blues Rock
                                                  Dukesy and The Hazzards

The Chargers

                                                              Blues Rock
                                                            The Chargers

quarta-feira, 11 de janeiro de 2017

Lou DeAdder

                                                          Blues Rock
                                                        Lou DeAdder

Byther Smith

                                                                   Blues                  
                                                             Byther Smith

Jakarta Blues Factory

                                                           Blues Rock
                                                   Jakarta Blues Factory

Denny Freeman

                                                             Blues Rock
                                                         Denny Freeman

segunda-feira, 9 de janeiro de 2017

John F. Klaver Band

                                                          Blues Rock
                                                       John F. Klaver

quarta-feira, 4 de janeiro de 2017

Blue Mules

                                                                Blues Rock
                                                                Blue Mules

Bill Sims

                                                                  Blues
                                                               Bill Sims

The Scott Garcia Band

                                                               Blues Rock
                                                        The Scott Garcia Band

John Weeks Band

                                                                Blues Rock
                                                          John Weeks Band

segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

Bobby Guitar Porembski

                                                              Blues Rock
                                                     Bobby Guitar Porembski

The Beale Street Blues Band

                                                                     Blues
                                                   The Beale Street Blues Band